zahlavi popilek1

O založení sdružení rozhodla ustavující členská schůze, která se konala dne 4.11.2008. Zakladateli sdružení ASVEP jsou: 

 • Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
 • Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
 • Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Společnost ENERGETIKA Třinec, a.s.
 • Společnost Stavební geologie – Geotechnika, akciová společnost
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoké učení technické v Brně


Cílem zájmové činnosti asociace jsou zejména následující oblasti:

 • Příprava dokumentace pro energetické produkty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, nazývané také REACH (dále jen „REACH“);
 • zabezpečování a ochrana společných zájmů členů v oblasti produkce a využití energetických produktů;
 • vytváření nebo podpora nutných právních, normativních, regulačních opatření pro uznání, akceptaci a podporu využití všech vedlejších produktů z tepelných elektráren jako hodnotných obnovitelných zdrojů;
 • zajišťování informovanosti členů zejména v oblasti související legislativy (národní i evropské);
 • zajišťování odborných, konzultačních a poradenských služeb;
 • zajišťování odborného vzdělávání a předávání aktuálních informací z legislativy pro členy;
 • garance a organizace odborných školení a seminářů;
 • podpora společného vědeckého výzkumu a vytvoření technického a legislativního zázemí pro efektivní využívání energetických produktů pro jiná průmyslová odvětví;
 • spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí související s využitím energetických produktů koordinace při spolupráci se zahraničními subjekty;
 • aktivní účast na národních či mezinárodních aktivitách jako představitel společných zájmů svých členů, včetně spolupráce v rámci evropských organizací a zajištění výměny informací a dokumentace mezi různými národními a mezinárodními orgány;
 • vyvíjet takovou činnost a prověřit takové technické, právní a jiné otázky které, přímo nebo nepřímo, dopomohou k dosažení výše uvedených cílů;
 • zajišťování činnosti orgánů asociace.

Na valné hromadě Asociace dne 19.5.2022 byla schválena změna názvu na Asociace stavebních alternativních materiálů, z.s.

All Rights Reserved ASAM © 2023, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.